Wetenschap en geloof

Osteopathie en wetenschap

Wetenschappelijke onderbouwing

Dat osteopathie werkt blijkt ook uit wetenschappelijke studies. Sinds de jaren negentig is in de osteopathie een sterk toegenomen belangstelling voor wetenschappelijke onderbouwing van behandelingen. Sindsdien zijn er in binnen- en buitenland vele studies verricht naar de effecten van specifieke osteopatische behandelingen. De kracht van osteopathie ligt echter in de totaal benadering. Dit is helaas soms moeilijk in één onderzoek samen te brengen.

Bij verschillende lichamelijke klachten, waarvoor u bij een osteopaat terecht kunt, staan op mijn website samenvattingen van het wetenschappelijk voorhanden zijnde bewijs met referentie(s) genoemd.

Osteopathie en geloof

Wetenschappelijke basis

Het vak van osteopaat heeft op zich geen religieuze basis, maar is gefundeerd op de wetenschappelijke ontdekkingen van haar grondlegger Dr. A.T. Still. Still was arts en aan de hand van de anatomie (bouw) en fysiologie (werking) van het lichaam verklaarde hij het nut van osteopathie.

Osteopathie en religie

De grondlegger van de osteopathie Dr. A.T. Still was arts. Hij was de zoon van een (Christelijk) predikant. Wat hij zag en ervoer tijdens zijn studie van de menselijke anatomie en fysiologie was voor hem het ultieme bewijs van het bestaan van God als de schepper van al het leven.