Wetenschap

Osteopathie en wetenschap


Wetenschappelijke onderbouwing

Dat osteopathie werkt blijkt ook uit wetenschappelijke studies. Sinds de jaren negentig is in de osteopathie een sterk toegenomen belangstelling voor wetenschappelijke onderbouwing van behandelingen. Sindsdien zijn er in binnen- en buitenland vele studies verricht naar de effecten van specifieke osteopatische behandelingen. De kracht van osteopathie ligt echter in de totaal benadering. Dit is helaas soms moeilijk in één onderzoek samen te brengen.

Bij verschillende lichamelijke klachten, waarvoor u bij een osteopaat terecht kunt, staan op mijn website samenvattingen van het wetenschappelijk voorhanden zijnde bewijs met referentie(s) genoemd. Voor een volledig overzicht kunt u kijken op www.swoo.nl.

Wetenschappelijke basis

Het vak van osteopaat is gefundeerd op de wetenschappelijke ontdekkingen van haar grondlegger Dr. A.T. Still. Still was arts en aan de hand van de anatomie (bouw) en fysiologie (werking) van het lichaam verklaarde hij het nut van osteopathie. De osteopaat past de wetenschappelijke principes toe in de behandeling met als doel de gezondheid van de patiënt te verbeteren. Hiertoe kunnen een heel scala aan manuele technieken gebruikt worden.

Mond-tot-mond-reclame

De meeste patiënten komen natuurlijk niet, omdat de wetenschap heeft aangetoond dat het helpt. Zij komen omdat ze goede verhalen hebben gehoord vanuit hun omgeving. In 10 jaar tijd heb ik in mijn praktijk Osteopathie Ruis al duizenden mensen mogen helpen met het hervinden van hun gezondheid. Wordt u de volgende die weer gezond wordt?