Maag-darmkrampklachten

Maag- en darmklachten

Maag- en darmklachten zijn vaak het gevolg van inklemming van de zwervende zenuw in de bovennek, schedel of in het verloop van de zenuw. Deze zenuw stuurt onder andere de werking van de maag en darmen aan. Tevens kunnen een verminderde beweeglijkheid van de lever en alvleesklier ervoor zorgen dat de zuurgraad in de darmen niet goed is. Hierdoor ontstaan verteringsproblemen. Deze kunnen leiden tot winderigheid, buikpijn, opgezette buik, obstipatie en/of diarree.

Maagproblematiek uit zich als maagpijn, zuurbranden, terugvloed van maagzuur (reflux) naar de keel/mond of van maaginhoud, boeren, misselijkheid, spugen en zwaartegevoel in de bovenbuik. Klachten van de slokdarm kunnen het gevolg zijn van maagproblemen.

Slokdarmproblemen kunnen zich uiten als slikstoornissen, brok in de keelgevoel , pijn op de bost en nek- en schouderklachten. Bij maag- en darmklachten lost de osteopaat de oorzakelijke blokkades op en bevrijdt de zwervende zenuw. Hierdoor verbetert de functie van de maag en de darmen.

Bij baby's en kinderen zijn de oorzakelijke blokkades vaak het gevolg van de bevalling.

Osteopathie en wetenschap

Een vergelijkend onderzoek tussen craniale osteopatische behandeling en geen behandeling bij kinderen met infantiele kolieken. De ouders dienden bij te houden hoe lang de baby’s huilden, sliepen en hoeveel tijd de ouders bezig waren om de kinderen te troosten en te wiegen. Uit de resultaten bleek dat de baby’s in de craniaal behandelde groep significant minder huilden, beter sliepen en minder getroost dienden te worden in tegenstelling tot de controlegroep waar geen significante veranderingen gerapporteerd werden. Hayden en Mullinger, 2006.

Een onderzoek naar de effectiviteit van osteopathie op obstipatieklachten bij kinderen met cerebrale parese. Geconcludeerd werd dat osteopathie een significante verbetering geeft als alternatieve behandeling bij obstipatie. Taruslu et al., 2009.

Referentie

  • Hayden C, Mullinger B. Reprint of: A preliminary assessment of the impact of cranial osteopathy for the relief of infantile colic. Complement Ther Clin Pract, 2006 May;12(2):83-90
  • Tarsuslu T, Bol H, Sim?ek IE, Toylan IE, Cam S. The effects of osteopathic treatment on constipation in children with cerebral palsy: a pilot study. J Manipulative Physiol Ther. 2009 Oct;32(8):648-53