Motorische stoornissen

Motorische stoornissen

Blokkades van de nek, schedel en van de wervelkolom kunnen zorgen voor problemen met de motoriek en het evenwichtsgevoel. De osteopaat lost deze blokkades op en de ontwikkeling van de motoriek kan voortgaan. Hierdoor zal de motoriek verbeteren.

Ontwikkelings-, leer- en gedragsstoornissen

Deze problemen ontstaan als gevolg van blokkades van verschillende delen van de nek en de schedel. Hierdoor worden bepaalde hersendelen geremd in hun ontwikkeling en zal het kind problemen ervaren met zijn motoriek, ontwikkeling, leren en met zijn gedrag. De osteopaat lost de oorzakelijke blokkades op, waardoor de ontwikkeling van de hersenen niet meer wordt geremd en de gevolgen oplossen met de tijd. U kunt denken aan ADD, ADHD, ODD, dyslexie, dyscalculie, Autisme en Autisme-spectrum-stoornissen zoals ook PDD-NOS.