Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.osteopathie-ruis.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Osteopathie Ruis streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Osteopathie Ruis niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De osteopathische informatie en gezondheidsinformatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als vervanging een (para-)medische behandeling.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Osteopathie Ruis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via de e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Osteopathie Ruis en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Osteopathie Ruis garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Osteopathie Ruis te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Osteopathie Ruis heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Osteopathie Ruis aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Osteopathie Ruis zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niet uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Osteopathie Ruis daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.