KNO-klachten

KNO-klachten (Keel-, neus- en oorklachten)

Deze klachten zijn vaak het gevolg van blokkades van de schedel en nek, maar staan tevens in verband met de kwaliteit van het totale slijmvliessysteem van het lichaam. De kwaliteit van dit slijmvliessysteem wordt voornamelijk bepaald door de kwaliteit van het darmslijmvlies. Door bewegingsverliezen van de vliezen rondom de lever en alvleesklier wordt de zuurgraad van de darmen verstoord, waardoor de kwaliteit van het darmslijmvlies verslechtert. Hierdoor krijgen schimmels, parasieten en bacterieën de kans om problemen te veroorzaken. Door de oorzaken aan te pakken zal de kwaliteit van de slijmvliezen verbeteren. Doordat de osteopaat ook de mobiliteit van de schedel, nek, schouders en bovenrug herstelt zal dan de doorbloeding van de keel, neus en oren en holtes verbeteren. Dit zorgt samen voor betere weerstand tegen ziekteverwekkers, waardoor klachten verdwijnen.

Tinnitus (oorsuizen)

Bij tinnitus is er sprake van een verstoorde prikkelverwerking bij de delen van de hersenschors die te maken hebben met horen. Een dysbalans in het autonome zenuwstelsel kan hiervan de oorzaak zijn. Een osteopaat herstelt de balans in het lichaam met als gevolg dat de prikkelverwerking in de hersenen optimaliseert. De klachten worden dan minder/gaan over. Bij tinnitus kan er ook sprake zijn van verstoring van de mobiliteit van de bloedvaten (zoals bij migraine), De arteria stapedia (in het oor), die doorgaans dicht zit, gaat dan open staan en dit geeft een ruisend geluid in het oor. Door de mobiliteit van de bloedvaten te herstellen gaat de a. stapedia weer dicht en verdwijnt het ruisen.

Osteopathie en wetenschap

Een vergelijkend onderzoek tussen het effect van osteopathie als complementaire behandeling bij een standaard medische behandeling van recurrente acute otitis media.

Dit 6 maanden durende onderzoek toonde aan, dat de osteopathisch behandelde patiënten significant minder acute episodes doormaakten. Er waren eveneens significant minder chirurgische interventies en er was een significant hogere frequentie waarneembaar van het aantal normale tympanogrammen. Mills et al., 2003.

Uit later onderzoek bleek eveneens dat osteopathie het verloop bij middenooronstekingen positief beïnvloedt. Degenhardt en Kuchera, 2006.

Referenties

  • Degenhardt BF, Kuchera MLJ. Osteopathic evaluation and manipulative treatment in reducing the morbidity of otitis media: a pilot study. Am Osteopath Assoc, 2006 Jun;106(6):327-34
  • Mills MV, Henley CE, Barnes LLB, Carreiro JE, Degenhardt BF. The use of Osteopathic Manipulative Treatment as Adjuvant Therapy in Children With Recurrent Acute Otitis Media. Arch Pediatr Adolesc Med, 2003, 157:861-866