Urogenitale-klachten-volwassenen

Urogenitale klachten

Urogenitale klachten kunnen ontstaan door bewegingsproblemen van de blaas, prostaat, baarmoeder, urineleiders en nieren. Is de blaas bijvoorbeeld naar rechts gekanteld dan zal de betreffende persoon veelvuldig moeten plassen en vaak kleine beetjes. Kantelt de blaas echter naar links, dan zal de blaas zich enorm kunnen vullen, maar zal vaak wat urine achterblijven die blaasontsteking in de hand werkt. Een vergroting van de prostaat kan bij mannen leiden tot een minder krachtige plasstraal, nadruppelen, maar kan ook erectiestoornissen veroorzaken. Een zwelling van de prostaat is vaak het gevolg van een kanteling van de blaas of van bewegingsproblematiek van de teelballen en zaadleiders. Incontinentie is het gevolg van het slecht functioneren van het sluitingsmechanisme van de blaas. Door de mobiliteit van de blaas en de banden van de blaas te optimaliseren kan incontinentie overgaan. Bij ernstige medische verzakking zal dit echter niet helpen en is een operatie noodzakelijk. Bij vermoeden van ernstige oorzaken van blaas- of prostaatproblematiek wordt u naar uw (huis)arts verwezen.

Osteopathie en wetenschap

Een vergelijkend onderzoek tussen de effecten van oefentherapie in combinatie met osteopathie bij patiënten met chronische abacteriële prostatitis of chronic pelvic pain syndrome (CPPS) met enkel oefentherapie. Hierbij werden in de osteopathische behandelde groep significante verbeteringen gemeten in urinewegklachten, bekkenpijn en de kwaliteit van leven. Dit in tegenstelling tot geen verbetering in de middels oefentherapie behandelde groep. Marx, 2006.

Een follow-up studie heeft aangetoond dat mannen die osteopathisch behandeld zijn vanwege niet-bacteriële prostatitis en bekkenpijn na 5 jaar verdere verbeterd waren. Symptomen van prostatis, urineweg symptomen en kwaliteit van leven waren allemaal verbeterd. Sommigen zeiden enkel nog af en toe preventief osteopathische behandeling te willen ondergaan. Marx et al., 2013.

Referentie

  • Marx S. Does osteopathic treatment have an influence on the symptoms of patients with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome (CPPS)? A randomized controlled trial. International Journal of osteopathic medicine, 2006;vol 9;p44
  • Marx S. et al. Long term effects of osteopathic treatment of chronic prostatitis with chronic pelvic pain syndrome: a 5-year folluw-up of a randomized controlled trial and considerations on the pathophysiological contecxt. Urologe March 2013.