Verschillende hoofdpijnen

Hoofdpijn

Hoofdpijn onstaat door spanning op de vliezen rondom de hersenen of door uitstralende pijn vanuit nek, aangezicht, bijholtes of door verminderde afvoer van afvalstoffen of bloed (stuwingshoofdpijn) uit het hoofd.

Migraine

Bij migraine is er typisch eenzijdige hoofdpijn als gevolg van een tijdelijk spasme door onsteking van de vaatwand van een slagader die ter hoogte van het rotsbeen (bij het oor) loopt. Dit rotsbeen en andere delen van de schedel zullen bij hoofdpijn vaak niet goed bewegen. De osteopaat pakt hierbij de oorzaak aan en lost ook de bewegingsproblemen van de schedel op waardoor de hoofdpijn overgaat. Vaak is er een onbalans van de grote bloedvaten en het hart welke de basis vormt voor de onbalans van de bloedvaten in het hoofd. Hoofdpijn kan tevens stress gerelateerd zijn. Een osteopatische behandeling is erop gericht om de beweging van de schedel en andere betrokken structuren in het lichaam te herstellen en de oorzaken van de stress te verhelpen.

Osteopathie en wetenschap

Een retrospectief onderzoek naar de complementaire waarde van osteopathie bij de reguliere behandeling van migraine. De osteopathisch behandelde groep gebruikte minder pijnmedicatie. Hiermee is osteopathie volgens de auteurs potentieel kostenbesparend. Schabert en Crow, 2009.

Een vergelijkend onderzoek bij migrainepatiënten tussen een osteopathisch behandelde groep en een controlegroep. Osteopathie bleek significant de frequentie en intensiteit van de migraineaanvallen positief te beïnvloeden. Daarnaast rapporteerden de patiënten verbetering van andere lichamelijke klachten als maagdarmklachten, duizeligheid, pijnklachten aan armen of benen en een verbetering van het algemeen welbevinden.Van Tintelen, 2002.

Een vergelijkend onderzoek tussen de effecten van spierontspanningsoefeningen bij spierspanninghoofdpijn met spierontspanningsoefeningen en osteopathie. Het aantal dagen met hoofdpijn verminderde significant in de osteopathisch behandelde groep. Daarnaast bleek in het hoofdpijndagboek dat de frequentie en intensiteit met 57,5% verbeterde in tegenstelling tot slechts 15,6% in de controlegroep. Anderson en Seniscal, 2006.

Een vergelijkend onderzoek tussen effectiviteit van manuele behandeling met reguliere medicamenteuze behandeling. Manuele behandeling van nekklachten gaf meer pijn- en klachtenvermindering dan reguliere medicamenteuze behandeling. Hoving et al. 2006.

Onderzoek naar de effecten van osteopathie bij chronische nekpijn. Voor het meten van de effecten werd gebruik gemaakt van vragenlijsten waarin de aanwezigheid van pijn en invloed van de klachten op de kwaliteit van leven aan de orde kwamen. Op basis van de resultaten werd geconcludeerd dat osteopathie een bewezen effectieve behandeling is in de reductie van pijnklachten en verbetering van de kwaliteit van leven bij patiënten met chronische nekklachten.Schwerla et al. 2008.

Referenties

  • Anderson RE, Seniscal C. A comparison of selected osteopathic treatment and relaxation for tension-type headaches. Headache. 2006 Sep;46(8):1273-80
  • Hoving JL, De Vet HC, Koes BW, Mameren H, Devillé WL, Van der Windt DA, Assendelft WJ, Pool JJ, Scholten RJ, Korthals-de Bos IB, Bouter LM. Manual therapy, physical therapy, or continued care by the general practitioner for patients with neck pain: long-term results from a pragmatic randomized clinical trial. Clin J Pain. 2006;22(4):370-7
  • Schwerla F, Bischoff A, Nurnberger A, Genter P, Guillaume JP, Resch KL. Osteopathic treatment of patients with chronic non-specific neck pain: a randomised controlled trial of efficacy. Forsch Komplementmed. 2008 Jun;15(3):138-45
  • Schabert E, Crow WT. Impact of Osteopathic Manipulative Treatment on Cost of Care for Patients With Migraine Headache: A Retrospective Review of Patient Records. JAOA 2009 Aug;Vol 109;No 8;403-407
  • Tintelen, van M. Osteopathie effectief als behandeling voor migrainepatiënten. De Osteopaat, Okt 2002