Wervelkolomklachten

Wervelkolomklachten

Wervelkolomklachten zijn net als spier- en gewrichtsklachten vaak het gevolg van bewegingsverliezen van buik- en borstorganen. Voor meer informatie zie ook spier- en gewrichtsklachten. Vergroeiingen en houdingsproblemen zijn vaak functionele aanpassingen op deze bewegingsverliezen. Als deze tijdig worden opgelost kan vaak erger worden voorkomen.

Wervelkolomaandoeningen

Denk hierbij aan scoliose, ziekte van Scheuermann, afgevlakte onderrug en dergelijke. Deze zijn het gevolg van blokkades van de wervelkolom, schedelgewrichten en gewrichten van de benen. Door de spanning van de vliezen van de organen, welke aan het skelet vast zitten, te optimaliseren zal de wervelkolom zich ontspannen. Hierdoor zal de groei en ontwikkeling van de wervelkolom verbeteren.

Osteopathie en wetenschap

Een vergelijkend onderzoek bij patiënten met een lumbale hernia tussen de osteopathische behandeling en chemonucleolysis (injectie met medicijn). Ten opzichte van het klachtenniveau bij aanvang van de behandeling reduceerden beide behandelingen op de lange termijn significant de rugpijn, de pijn in het been en werd een vermindering van beperkingen in het dagelijks leven geconstateerd. Op 2 weken en 6 weken na de behandeling bleken deze effecten in de osteopathisch behandelde groep het grootst. De auteurs noemden daarnaast ook de potentiële kostenbesparende voordelen van osteopathie in vergelijking met de duurdere chemonucleolyse behandeling. Burton et al., 2000

Een vergelijkend onderzoek tussen placebo-behandeling met osteopathie op aanwezigheid van pijn- en ontstekingsmediatoren in het bloed, bij een groep patiënten met lage rugklachten. Het bloed werd onderzocht op zogenaamde biomarkers die gerelateerd zijn aan pijnklachten (voorafgaand aan de behandeling, dertig minuten na de behandeling en 24 uur na de behandeling). Chronische pijn wordt namelijk geassocieerd met hogere concentraties van pijn- en ontstekingsmediatoren in het bloedbeeld. Osteopathie bleek na 30 minuten en na 24 uur significant deze stoffen te verminderen, vergeleken met een controlegroep die een placebobehandeling onderging. Degenhardt et al., 2007.

Een vergelijkend onderzoek tussen osteopathie, actieve oefentherapie en placebobehandeling. Onderzoek in een preview naar de effectiviteit van osteopathie bij lage rugklachten. Osteopathie bleek rugklachten significant beter te reduceren dan placebobehandeling en actieve oefentherapie. Deze effecten waren significant op zowel korte, middellange als lange termijn. Bovendien reduceerde osteopathie het gebruik van medicijnen ten behoeve van pijnstilling. Licciardone et al., 2005

Een vergelijkend onderzoek tussen de behandeling van lage rugklachten door huisartsen met oefentherapie en behandeling middels manipulaties van de wervelkolom, onder andere door osteopaten uitgevoerd. De resultaten uit dit grootschalige onderzoek uitgevoerd in Groot-Brittannië geven aan dat manipulaties een kosteneffectieve aanvulling zijn op de ‘best care’- behandeling door de huisarts. UK Beam Trial Team, 2004

Een vergelijkend onderzoek tussen behandelingen door de huisarts met behandelingen door de huisarts in combinatie met osteopathie. Dit onderzoek werd uitgevoerd bij 210 patiënten met subacute rug- en nekklachten in de leeftijd van 16 tot 65 jaar. Na 2 maanden bleek de behandeling in combinatie met osteopathie betere uitkomsten te hebben dan in de controlegroep. Na 6 maanden was er geen verschil tussen beide groepen, behalve voor de zogenaamde geestelijke gezondheid die significant beter was in de osteopathisch behandelde groep. Williams et al., 2003

Referenties

  • Andersson GBJ, Lucente T, Davis AM, Kappler RE, Lipton JA, Leurgans S. A comparison of osteopathic spinal manipulation with standard care for patients with low back pain. N Engl J Med 1999, 341:1426-1431
  • Burton AK, Tillotson KM, Cleary J. Single-blind randomised controlled trial of chemonucleolysis and manipulation in the treatment of symptomatic lumbar disc herniation. Eur Spine J 2000, 9:202–7
  • Degenhardt BF, Kuchera MLJ, Osteopathic evaluation and manipulative treatment in reducing the morbidity of otitis media: a pilot study. Am Osteopath Assoc 2006, Jun;106(6):327-34
  • Licciardone JC, Brimhall AK and King LN. Osteopathic manipulative treatment for low back pain: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. BMC Musculoskeletal Disorders 2005, 6:43
  • UK BEAM Trial Team. United Kingdom back pain exercise and manipulation (UK BEAM) randomised trial: cost effectiveness of physical treatments for back pain in primary care. BMJ. 2004, 329: 1381.
  • Williams NH, Wilkinson C, Russell I, Edwards RT, Hibbs R, Linck P, et al. Randomized osteopathic manipulation study (ROMANS): pragmatic trial for spinal pain in primary care. Fam Pract 2003, 20:662–9