Baby's/kinderen

Veilige manier van behandelen

De osteopathische behandeling van baby’s en kinderen gebeurt met zachte technieken. Baby’s en kleine kinderen worden nooit “gekraakt”! Hierdoor is osteopathie bij baby’s en kinderen een veilige manier van behandelen.

Baby's

Met je kindje kun je bij een osteopaat terecht voor tal van problemen. Door blokkades van nekgewrichten, schedelbotten en andere gewrichten in het lichaam kunnen tal van klachten ontstaan. Denk hierbij aan: vervormde schedeltjes (plagiocephalie) en voorkeursligging/houding (KISS), huilbaby’s, onrustige kinderen, overstrekking, overprikkeling, motorische stoornissen (motorische achterstand), maag- en darmklachten (krampjes, reflux, spugen, buikpijn, obstipatie, diarree) en eetproblemen (slikklachten, zuigklachten). Tevens kunnen slaapproblemen en vermoeidheid het gevolg van deze blokkades zijn. Ook op latere leeftijd kunnen klachten tot uiting komen, zoals ontwikkelings-, leer- en gedragsstoornissen (motorische achterstand, agressie, woede-aanvallen, onhandigheid, ADHD, dyslexie, dyscalculie en bedplassen).

Bevalling

De bevalling is van doorslaggevend belang op het bewegend functioneren van je baby. Dit kan bij een ongecompliceerde bevalling al het geval zijn, maar zeker bij vacuümverlossing, meeduwen op de buik, aangezichtsligging, sterrenkijker, stuitligging, dwarsligging en tangverlossing (forceps). Zelfs bij een keizersnee (sectio caesar) kunnen problemen ontstaan doordat er aan het kind wordt getrokken.

Kinderen

Door ziektes, antibioticagebruik, ongelukken, valpartijen en emotionele stress kunnen ook klachten ontstaan. Keel-, neus- en oorproblemen (verkoudheden, middenooronstekingen) en longproblemen (astma, bronchitis), eczeem en allergieën, zijn ook klachten waarvoor u met uw kind bij een osteopaat terecht kunt. Tevens kan osteopathie wat doen bij epilepsie, cerebrale verlamming (cerebral palsy) en wervelkolomaandoeningen (scoliose).

Preventief

Ook met kinderen kunt u preventief komen. Door tijdig blokkades in het lichaam op te lossen kan de groei en uitrijping van het lichaam ongestoord voortgaan. Dit zorgt voor een krachtig herstelvermogen/goede weerstand en een goede lichamelijke en geestelijke ontwikkeling.

Klik hier voor een overzicht van klachten waarmee je met je kind naar een osteopaat kunt.

Osteopathie en wetenschap

Onderzoek naar de veiligheid van osteopathie bij baby's en kinderen.
De veiligheid van 785 osteopathische behandelingen van kinderen van 0-14 jaar is onderzocht d.m.v. een vragenlijst. Er waren geen ernstige of milde bijwerkingen, maar alleen minimale bijwerkingen. Deze traden op in 20% van de behandelingen en duurden gemiddeld niet langer dan 3 dagen. Aanbevelingen worden gedaan om de osteopathische behandeling van kinderen veilig te houden. Kales, 2014.

Een retrospectief onderzoek naar de veiligheid van osteopatische behandeling voor baby’s en kinderen. Er werd nagegaan of er meldingen waren van complicaties na een osteopathische behandeling. Binnen de groep van 502 kinderen werden geen complicaties als gevolg van de osteopathische behandeling gerapporteerd. De auteurs concluderen dat osteopathie een veilige behandel-methodiek lijkt op basis van de uitkomsten van het onderzoek. Hayes en Bezilla, 2006.

Referenties

  • Kales S. Adverse events in pediatric osteopathy, Thesis for the Master in Pediatric Osteopathy at the Osteopathie Schule Deutschland in cooperation with the University of Wales. 2014.
  • Hayes NM, Bezilla TA. Incidence of iatrogenesis associated with osteopathic manipulative treatment of pediatric patients. J Am Osteopath Assoc. 2006 Oct;106(10):605-8